Τμήματα Ένταξης

Στο σχολείο μας λειτουργούν τμήματα ένταξης για τα παρακάτω μαθήματα:
  • Αρχαία Ελληνικά
  • Νέα Ελληνικά
  • Μαθηματικά
  • Φυσική

Πως λειτουργούν τα τμήματα ένταξης;
Τα τμήματα ένταξης έχουν δημιουργηθεί για να ...